• Διατροφή

Το διαιτολόγιό μας είναι μεσογειακό, παρέχοντας έτσι στα παιδιά όλα τα συστατικά που χρειάζονται ώστε να αναπτυχθούν σωστά. Το πρωινό και το μεσημαριανό παρασκευάζονται την ίδια μέρα από φρέσκα υλικά και με ελάχιστη ποσότητα αλατιού και ζάχαρης.

 • (παιδο)ψυχολόγος
 • Παιδίατρος
 • Λογοθεραπεία
 • Κοινωνική λειτουργός
 • Μουσική Παιδεία

  Ο μουσικός του σταθμού μας εκτός του να μας διασκεδάζει και να μας ψυχαγωγεί, δίνει τη δυνατότητα στα νήπια να κατανοήσουν τη μουσική παιδεία μαθαίνοντας τους τα πρώτα βήματα ρυθμού, μελωδίας και ιστορίας της μουσικής.

 • Μεταφορά με σχολικό
 • Συναντήσεις με γονείς

Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, πραγματοποιούνται στο χώρο του σταθμού, συναντήσεις των γονέων με τις υπεύθυνες των τμημάτων, ώστε να υπάρχει ενημέρωση για την πρόοδο του νηπίου, καθώς και για την επίλυση αποριών, οποιαδήποτε συμβουλή ή για να προταθούν ιδέες.

 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Καλλιτεχνικά
 • Γυμναστική
 • Έμπειροι παιδαγωγοί
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις
 • Εκμάθηση Αγγλικών (βασικές έννοιες) 

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, τα νήπια έχουν τη δυνατότητα εκμάθησης βασικών εννοιών στα αγγλικά.

 • Εκδηλώσεις – Γιορτές
 • Ατομική Ασφάλιση παιδιού

 Ο σταθμός μας σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική παρέχει σε κάθε παιδί, ατομικό πιστοποιητικό συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων, που τυχόν συμβούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σταθμού. Η διάρκεια ασφάλισης είναι ένα έτος,  που ανανεώνεται με την έναρξη τη σχολικής χρονιάς.