Βρεφικό (Βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 χρόνων)

Σ’ έναν άρτια κατάλληλο κι εξοπλισμένο χώρο, όπου τηρούνται αυστηρά συνθήκες υγιεινής, δίνονται τα ανάλογα ερεθίσματα όπως ηχητικά, λεκτικά, νοητικά κ.α., αφού τα βρέφη μπορούν να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν τις πρώτες εμπειρίες σε επίπεδο συναισθημάτων, αντίληψης κ.α.

Μεταβρεφικό (Νήπια από 2,5 χρόνων έως και 4 χρόνων)

Σ’ αυτή την ηλικία, αναπτύσσεται η συνεργασία. Τα νήπια αρχίζουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, μοιράζονται παιχνίδια, δραστηριότητες, σκέψεις. Υπάρχει λεκτική πρόοδος, ενώ παράλληλα εξελίσσεται η κοινωνικότητά τους.

Προνηπιακό (Νήπια από 4 χρόνων έως και 5 χρόνων)

Εδώ έχουμε ένα υψηλότερο και σύνθετο επίπεδο ηλικιακά και νοητικά. Τα νήπια ανυπομονούν να ξεδιπλώσουν όσα γνωρίζουν ή έχουν μάθει, αλλά και πολλά περισσότερα. Μια πιο δημιουργική ηλικία που έχει ως βάση πιο ανεπτυγμένες έννοιες, όπως τη δημιουργία κι έκφραση, τα μαθηματικά, τη μουσική, τη γλώσσα.