Έχοντας ως πολύτιμο εργαλείο το παιχνίδι, το παραμύθι, την παράδοση, το κουκλοθέατρο, τις εικαστικές τέχνες, τη μυθολογία, τον πολιτισμό και τη μουσική, οι παιδαγωγοί μας τροφοδοτούν καθημερινά τα παιδιά με νέα ερεθίσματα από τα οποία προκύπτουν νέα θέματα προς εξερεύνηση. Με τον τρόπο αυτόν και την αβίαστη αυτή διαδικασία, η γνώση γίνεται παιχνίδι και η χαρά της ανακάλυψης καθημερινό βίωμα. Κάθε ηλικία έχει τις δικές τις ανάγκες και χρειάζεται συγκεκριμένους τρόπους μεταχείρισης. Στις πιο μικρές ηλικίες πρέπει να δίνουμε ερεθίσματα και σιγά σιγά μεγαλώνοντας,  ξεκινούν να τα αξιοποιούν και να τα μετατρέπουν σε δεξιότητες και γνώσεις!!!